स्वोर्गकी रानी, मायाँकी खानी
नजाउ तर्केर, हो हो

लाजै नमानी, रिसाउने बानी
छाडी आऊ, फर्केर हो.. हो हो

स्वोर्गकी रानी, मायाँकी खानी
नजाउ तर्केर, हो हो

लाजै नमानी, रिसाउने बानी
छाडी आऊ, फर्केर हो.. हो हो

रेशमी घुम्टो, हाली हो हाली
ओठमा हल्का लाली

रेशमी घुम्टो, हाली हो हाली
ओठमा हल्का लाली

प्रीतिको दिप बाली, हो,
बदामी आँखा काली

रात जुनेली, बेली चमेली,
बसेका पर्खेर हो हो

लाजै नमानी, रिसाउने बानी
छाडी आऊ, फर्केर हो.. हो हो

स्वोर्गकी रानी, मायाँकी खानी,
नजाउ तर्केर, हो हो

लाजै नमानी, रिसाउने बानी
छाडी आऊ, फर्केर हो.. हो हो

गोरा गुलाबी, गाला हो गाला
इन्द्रेणीको माला

गोरा गुलाबी, गाला हो गाला
इन्द्रेणीको माला

नागबेली चाला, जवानी ओइली जाला
पूर्णेको इन्दु, सितका विन्दु,
दिलले सम्झेर हो हो

लाजै नमानी, रिसाउने बानी
छाडी आऊ, फर्केर हो.. हो हो

स्वोर्गकी रानी, मायाँकी खानी,
नजाउ तर्केर, हो हो

लाजै नमानी, रिसाउने बानी
छाडी आऊ, फर्केर हो.. हो हो

स्वर: नारायण गोपाल
शब्द: रत्न समशेर थापा