फूलै फूलको मौसम तिमीलाई
तारा जूनको रमझम तिमीलाई

मेरो मायाँ हरदम तिमीलाई
मेरो मायाँ हरदम तिमीलाई

फूलै फूलको मौसम तिमीलाई
तारा जूनको रमझम तिमीलाई

मेरो मायाँ हरदम तिमीलाई
मेरो मायाँ हरदम तिमीलाई

आँखै आँखामा रात बिताए
सधैँ सम्झनामा गह रुझाए

आँखै आँखामा रात बिताए
सधैँ सम्झनामा गह रुझाए

हाँसी रहेछु परेलीमा निर छुपाई
हाँसी रहेछु परेलीमा निर छुपाई

मेरो मायाँ हरदम तिमीलाई
मेरो मायाँ हरदम तिमीलाई

फूलै फूलको मौसम तिमीलाई
तारा जूनको रमझम तिमीलाई

मेरो मायाँ हरदम तिमीलाई
मेरो मायाँ हरदम तिमीलाई

आशै आशामा दिप जलाई
बिर्सीगए पनि चित्त दुखाई

आशै आशामा दिप जलाई
बिर्सीगए पनि चित्त दुखाई

बाँची रहेछु यो मनमा पिर लुकाई
बाँची रहेछु यो मनमा पिर लुकाई

मेरो मायाँ हरदम तिमीलाई
मेरो मायाँ हरदम तिमीलाई

फूलै फूलको मौसम तिमीलाई
तारा जूनको रमझम तिमीलाई

मेरो मायाँ हरदम तिमीलाई
मेरो मायाँ हरदम तिमीलाई

मेरो मायाँ हरदम तिमीलाई

शब्द:रत्न समशेर थापा
स्वर: तारा देवी