मेरो गीत, मेरै प्रतिबिम्ब, होइन

जो टुटी जाने होइन,
जो फुटी जाने होइन

आकाश जस्तो, अमर गीत मेरा
म जस्तो दुई दिनको, पाहुना होइन

केहि गुनगुनाउछु, धेरै शान्ति पाउँछु
त्यही शान्ति बाड्न, यहाँ गीत सुनाउँछु

म ल्याउछु सागरबाट, अन्जुलीमा पानी
एक एक बुँदले सबको, प्यास मेट्न खोज्छु

सबैलाई रिझाउने, मेरो गीत होइन
तिमीले नसुन्दैमा, गीत मर्ने होइन

आकाश जस्तो, अमर गीत मेरा
म जस्तो दुई दिनको, पाहुना होइन

गीत चोरी ल्याए, सागरबाट
आकाशको निलो, गहिराईबाट

सुनीहेर सबमा, गीतको मुहान छ
यहाँ जिउँदोलाई, सांस फेर्न, जहीं तहीं हावा छ

मेरो गीत भन्ने अधिकार छैन
गीतको पो म हुँ, मेरो गीत होइन

आकाश जस्तो, अमर गीत मेरा
म जस्तो दुई दिनको, पाहुना होइन

मेरो गीत, मेरै प्रतिबिम्ब, होइन

स्वोर: नारायण गोपाल
शब्द अनि संगीत: गोपाल योञ्जन

Video @Youtube, Himali Sworharu