उकाली चढ्दा, पसिना पुछ्ने
तिमी नभए, अरु को होला

मर्मलाई बुझ्ने, तिमी एक मेरो
तिमी नभए, अरु को होला

उकाली चढ्दा पसिना पुछ्ने
तिमी नभए, अरु को होला

मर्मलाई बुझ्ने, तिमी एक मेरो
तिमी नभए, अरु को होला

अरुले मलाई, दुत्कारिदिंदा
मायाले मलाई, छातीमा टास्ने

अरुले मलाई, दुत्कारिदिंदा
मायाले मलाई, छातीमा टास्ने

कसैले सोधे, को तेरो भनि
कसैले सोधे, को तेरो भनि

जवाफमा तिमी बाहेक को होला
तिमी नै सोंच, मेरो को होला

जंघार तर्न, हात समाउने
तिमी नै हौ त्यो, अरु को होला

तिमी नभए, ठुलो संसारमा
आफन्त भन्नु, अरु को होला

लान्छना धेरै धेरैले गरे
कतिले अमृत भनि, बिष घोले

लान्छना धेरै धेरैले गरे
कतिले अमृत भनि, बिष घोले

त्यसरी आफ्नो, कोही नहुँदा
त्यसरी आफ्नो, कोही नहुँदा

सहारा तिमी नभई,को होला
तिमी नै भन, मेरो को होला

उकाली चढ्दा, पसिना पुछ्ने
तिमी नभए, अरु को होला

मर्मलाई बुझ्ने, तिमी एक मेरो
तिमी नभए, अरु को होला

अरु को होला, अरु को होला
अरु को होला, अरु को होला
अरु को होला

अम्बर गुरुङ
Audio @Soundcloud, Music Nepal