प्रसन्न छ मन, न चिन्ता कुनै
ता पनि नयन, खोज्छन् केहि

बुझाई किन, सकिन्न बुझ्न
अब यि भाव अन्यौलमा छन्

गलत सही, थाहा छ सबै
तै पनि दाँज्न, किन सकिदैन

सोचीरहेछु, के गर्न सक्छु
सोचीरहेछु, के गर्न सक्छु

हुँ हुँ ..

ब्याकुल छ तन, न उत्तर कतै
ता पनि चयन, छ अलमलाउदै

समय किन, सिमित हुदैन
अधुरा यि पल, बिलिन हुन्छ

चाहना सबै, स्पष्ट नै छन्
तै पनि केहि, यहाँ समेटिन्न

सोचीरहेछु, के गर्न सक्छु
सोचीरहेछु, के गर्न सक्छु

हुँ हुँ ..

स्वर: अक्षता अधिकारी
शब्द, अनि संगीत: सागर राज