एक्लै बस्दा, सधैँ मलाई
सम्झना तिम्रो, आईदिन्छ

सहन नसकी, आँखाबाट

आँशु त्यसै, झरिदिन्छ
आँशु त्यसै, झरिदिन्छ

एक्लै बस्दा, सधैँ मलाई
सम्झना तिम्रो, आईदिन्छ

सहन नसकी, आँखाबाट

आँशु त्यसै, झरिदिन्छ
आँशु त्यसै, झरिदिन्छ

रोजेको थिए, तिमीलाई मैले
आफ्नो नै बनाउँछु, भनी

रोजेको थिए, तिमीलाई मैले
आफ्नो नै बनाउँछु, भनी

खोजेको थिए, जीवनभरी

तिमीसँगै बिताउँछु, भनी
तिमीसँगै बिताउँछु, भनी

एक्लै बस्दा, सधैँ मलाई
सम्झना तिम्रो, आईदिन्छ

सहन नसकी, आँखाबाट

आँशु त्यसै, झरिदिन्छ
आँशु त्यसै, झरिदिन्छ

सम्झेको थिए, तिमीलाई मैले
बतास भई बतिएर, जादैनौ भनि

सम्झेको थिए, तिमीलाई मैले
बतास भई बतिएर, जादैनौ भनि

सोचेको थिए, जिन्दगी भरी

बिछोड कहिले हुँदैनौ, भनी
बिछोड कहिले हुँदैनौ, भनी

एक्लै बस्दा, सधैँ मलाई
सम्झना तिम्रो, आईदिन्छ

सहन नसकी, आँखाबाट

आँशु त्यसै, झरिदिन्छ
आँशु त्यसै, झरिदिन्छ

स्वर: अरुणा लामा