कहिले काहीँ, कता कता बाटो हुन्छ
तरै पनि एक्लै एक्लै, हिड्नै पर्छ है

हिड्नै पर्छ है

एउटै साथी पनि, यहाँ छोडेर
हिड्नै पर्छ, छोडेर

ह्म ह्म ह्म ह्म , हा हा
ह्म ह्म ह्म ह्म , हा हा हा

नाचाम्ला भन्थे, सधैं तिम्रै दिलमा
नाचाम्ला भन्थे, सधैं तिम्रै दिलमा

जीवनको बाटोले, ल्यायो नि लौ यहाँ
यसरी नै सबै, बिर्सेर

हो हो हो, हो हो हो

कहिले काहीँ, कता कता बाटो हुन्छ
तरै पनि एक्लै एक्लै, हिड्नै पर्छ है
हिड्नै पर्छ है

एउटै साथी पनि, यहाँ छोडेर
हिड्नै पर्छ, छोडेर

ह्म ह्म ह्म ह्म , हा हा
ह्म ह्म ह्म ह्म , हा हा हा

बसुँला भन्थे, सधैं तिम्रै छेउमा
बसुँला भन्थे, सधैं तिम्रै छेउमा

संसारको रितले, पार्यों नि लौ तुरमा
यसैले हिडें, छोडेर

हो हो हो, हो हो हो

कहिले काहीँ, कता कता बाटो हुन्छ
तरै पनि एक्लै एक्लै, हिड्नै पर्छ है
हिड्नै पर्छ है

एउटै साथी पनि यहाँ छोडेर
हिड्नै पर्छ, छोडेर

ह्म ह्म ह्म ह्म , हा हा
ह्म ह्म ह्म ह्म , हा हा हा

हा हा, हा हा,हा हा

स्वर: बिपुल छेत्री
शब्द अनि संगीत: स्व: निरेन्द्र मोहन छेत्री
यल्बम: मायाँ