हजार सपनाहरुको, मायाँ लागेर आउँछ
बाँच्ने रहर जस्तो, फेरी भएर आउँछ

हजार सपनाहरुको, मायाँ लागेर आउँछ

मैले बाँचेको परिवेश, सानो त्यति थिएन
परदेशी जस्तो कोही, एक्लो पनि थिएन

मैले बाँचेको परिवेश, सानो त्यति थिएन
परदेशी जस्तो कोही, एक्लो पनि थिएन

अल्झे कहिँ त के भो, बाटो भुलेको छैन
अल्झे कहिँ त के भो, बाटो भुलेको छैन

भाँची सकेको विश्वास, फेरी भएर आउँछ
हजार सपनाहरुको, मायाँ लागेर आउँछ

मेरा ति स्वरहरुलाई, थुन्नु त्यति भएन
सबले भुलेको जस्तो, भुल्नु पनि भएन

मेरा ति स्वरहरुलाई, थुन्नु त्यति भएन
सबले भुलेको जस्तो, भुल्नु पनि भएन

खुशी नै हो कि क्या हो, मनमा भएर आउँछ
खुशी नै हो कि के हो, मनमा भएर आउँछ

छिनमा लहर अनेकौ, मनमा उठेर आउँछ

हजार सपनाहरुको, मायाँ लागेर आउँछ
बाँच्ने रहर जस्तो, फेरी भएर आउँछ

हजार सपनाहरुको, मायाँ लागेर आउँछ

स्वर: भजन सिरोमणी, भक्तराज आचार्य