बुझ्नै सकिनौ तिमीले, आँखाको भाका मेरो
आँखाको भाका मेरो

बुझ्नै सकिनौ तिमीले, आँखाको भाका मेरो
आँखाको भाका मेरो

हजार अर्थ अरुले, लाएर के गरुँ
लाएर के गरुँ

बुझ्नै सकिनौ तिमीले

मुटु मुटुमा प्रित बनी, भरिन सक्छु म
अधर अधरमा गीत बनी, छरिन सक्छु म

दोहोराईनौं तिमीले मेरो गीत भने, सारा
संसारले मिलेर, गाएर के गरुँ
गाएर के गरुँ

बुझ्नै सकिनौ तिमीले, आँखाको भाका मेरो
आँखाको भाका मेरो

बुझ्नै सकिनौ तिमीले

सेतो बादलजस्तो, निरश यो जिन्दगीलाई
लाचार कामनाले, बेबश यो जिन्दगीलाई

मुस्कानको ईसारा तिमीले, दिन सकिनौ भने
संसारको साहारा, पाएर के गरुँ
पाएर के गरुँ

बुझ्नै सकिनौ तिमीले, आँखाको भाका मेरो
आँखाको भाका मेरो

बुझनै सकिनौ तिमीले

स्वर: नारायण गोपाल